آموزش مقدماتی ویندوز

مقدمه ای بر ویندوز - استفاده و مدیریت فایلها